Thread: Uruchomienie próbne

Mamy 10 uruchomień próbnych na jedno zadanie, czy cały konkurs?
Na każde zadanie po 10 zgłoszeń. Niestety, niewykorzystanych zgłoszeń nie można transferować.
Ale można używać uruchomień próbnych dla innego zadania, choć pewnie limity mogą się wtedy różnić.
co znaczy taki komentarz do odrzuconego zgloszenia: "0 process exited due to signal 6"