Thread: Podziękowania

Chciałem bardzo podziękować organizatorom i autorom zadań za wspaniały konkurs.
A my dziękujemy za wytrwałą walkę!
Także w swoim imieniu bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w Potyczki 2019. To jeszcze nie koniec, przed nami wielki finał. Potyczki to praca zespołowa, ale szczególnie chciałbym podziękować Mateuszowi, który wziął na siebie koordynację merytoryczną. Dobra robota.

KD
Też chciałbym podziękować. Tak jak co roku, zadania były na wysokim poziomie i sprawiały dużo radości z rozwiązywania. Najciekawsze dla mnie to były Sonda i Podatki drogowe – bardzo dobrze się przy nich bawiłem.
I ja dziękuję za konkurs oraz za bardzo ciekawe zadania.