Thread: تحلیل سبد محصول ناربن

یک راه‌کار مدیریت پورتفولیو محصولات می‌تواند بهترین شیوه‌ها، الگوها و گردش‌های کاری را برای اجرای پروژه فعال و خودکار کند. به‌علاوه، می‌توان با کمک این ابزارها ساختاری برای تجزیه و تحلیل سبد محصول ناربن، از جمله روش‌های امتیازدهی، نمودارهای XY، ماتریس سهم رشد و نمودارهای حبابی ارائه داد. نقشه‌های راه محصول را می‌توان برای ایجاد ارتباط میان اهداف، جداول زمانی، اولویت‌ها، وابستگی‌ها و سایر اطلاعات حیاتی تهیه و نگهداری کرد. این ابزارهای قدرتمند می‌توانند صفحات گسترده (Spreadsheet) دست و پا گیر و فرآیندهای دستی را حذف کنند. مهم‌تر از آن، داده‌های محصول را متمرکز می‌کنند و منبع واحدی برای اخذ اطلاعات صحیح را ارائه می‌دهند. در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها به جای واکنش‌های احساسی، مبتنی بر تجزیه و تحلیل دقیق و در زمان واقعی است.