Thread: Osobny ranking B+C / A+B+C

Czy tylko moim zdaniem nie ma sensu robienie osobnego rankingu dla B+C?
I tak większość osób walczących o koszulkę nie da rady zadaniom z dywizji "A", więc w okolicach miejsca 250 raczej będzie tam pusto.
Przykładowo, gdyby w tym roku rozdawać koszulki według rankingu A+B+C, próg by wyniósł... 76, czyli o JEDEN punkt więcej niż dla B+C.
Jak dla mnie podział ten ma bardzo dużo sensu, osoby walczące o koszulkę nie muszą poświęcać czasu na zadania z dywizji A, nawet jeśli nie zrobiliby ich na 10 pkt to pisaliby wtedy do niech brutalne rozwiązania. Jestem dość przekonany, że gdyby w tym roku rozdawać koszulki według rankingu A+B+C to próg by był większy niż 76, a to że teraz ta różnica jest taka mała pokazuje tylko, że rzeczywiście osoby walczące o koszulkę nie chciały/nie miały czasu robić dodatkowych zadań z dywizji A.