Thread: [ODD] Treść

Czy jeśli ścinający zacznie przy pewnym drzewie i podążając na wschód, nie natrafi na gatunek, który już ściął tego dnia, to kończy wycinkę (i czy jest to poprawna wycinka?), czy w pewien sposób „przenosi” się na zachód i kontynuuje?
Przykład w zadaniu odpowiada na Twoje pytanie.