Thread: [POB] test

jeden średniej wielkości test

in: https://pastebin.com/8b7RXedU

out: 40705820600
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam xd
potwierdzam
Potwierdzam