General: Reklamacje XXV OI - FAQ

Public message

Do czasu reklamacji jeszcze daleko, ale już zawczasu informujemy o najczęstszych pytaniach i wątpliwościach, jakie się wtedy pojawiają: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi25-1/ca/136/ Życzymy Wam powodzenia na ostatniej prostej... i zachęcamy, żeby pisania rozwiązań nie zostawiać na ostatni moment, kiedy można je już wysłać tylko zwykłą pocztą. Wtedy dużo łatwiej o błąd.