Problems

Name Submissions limit Score
nww Najmniejsza wspólna wielokrotność 25
pis Pisarze 25
pom Pomniejszenie 25
prz Przedszkole 25
ukl Układ scalony 25