XXVII Olimpiada Informatyczna – I etap

Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach I stopnia! Teraz czekamy na nadejście zgłoszeń pocztowych. To, co nastąpi dalej, określają Zasady organizacji zawodów:

  • Od piątku 29 listopada 2019 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy.
  • Do środy 4 grudnia 2019 roku (włącznie) poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
  • Reklamacje złożone po 4 grudnia 2019 roku nie będą rozpatrywane.
  • Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady – 6 grudnia 2019 roku po godz. 20.00

Questions and news

Author Date Category Topic
Jakub Radoszewski 2019-11-06 16:26:00 Układ scalony (ukl) Odp: Znak końca linii
Jakub Radoszewski 2019-10-28 18:58:00 Układ scalony (ukl) Odp: Przekroczenie limitu wyjścia
Jakub Radoszewski 2019-10-26 23:48:00 Pisarze (pis) Odp: Wczytywanie plików