Questions and news

Author Date Round Category Topic
Jakub Radoszewski 2019-12-06 10:13:00 Runda 1 General Chwytliwy tytuł
Jakub Radoszewski 2019-12-03 21:59:00 Runda 1 Układ scalony (ukl) Ponowna ocena wszystkich zgłoszeń - brak końca wiersza
Jakub Radoszewski 2019-11-06 16:26:00 Runda 1 Układ scalony (ukl) Odp: Znak końca linii
Jakub Radoszewski 2019-10-28 18:58:00 Runda 1 Układ scalony (ukl) Odp: Przekroczenie limitu wyjścia
Jakub Radoszewski 2019-10-26 23:48:00 Runda 1 Pisarze (pis) Odp: Wczytywanie plików