Układ scalony (ukl): Ponowna ocena wszystkich zgłoszeń - brak końca wiersza

Public message

W wyniku reklamacji wykryliśmy, że program sprawdzający do zadania "Układ scalony" wciąż nie akceptował niektórych wyjść, które nie zawierały znaku końca linii na końcu pliku. Program sprawdzający został poprawiony i wkrótce nastąpi ponowna ocena wszystkich zgłoszeń. Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zmienionych wyników zostanie podjęta przez Komitet Główny Olimpiady. Aktualizacja: Ponowna ocena zakończyła się.

> W wyniku reklamacji wykryliśmy, że program sprawdzający do zadania "Układ scalony" wciąż nie akceptował niektórych wyjść, które nie zawierały znaku końca linii na końcu pliku. Program sprawdzający został poprawiony i wkrótce nastąpi ponowna ocena wszystkich zgłoszeń. > > Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zmienionych wyników zostanie podjęta przez Komitet Główny Olimpiady. > > Aktualizacja: Ponowna ocena zakończyła się.