All messages

General: Chwytliwy tytuł

Public message

Już za 2-3 godziny ogłosimy tutaj próg do zawodów II stopnia. W międzyczasie chcielibyśmy poprosić wszystkich o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety po I etapie: https://forms.gle/aHHk97No1QHYcMf4A Będziemy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie!

> Już za 2-3 godziny ogłosimy tutaj próg do zawodów II stopnia. W międzyczasie chcielibyśmy poprosić wszystkich o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety po I etapie: > https://forms.gle/aHHk97No1QHYcMf4A > Będziemy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie!

Układ scalony (ukl): Ponowna ocena wszystkich zgłoszeń - brak końca wiersza

Public message

W wyniku reklamacji wykryliśmy, że program sprawdzający do zadania "Układ scalony" wciąż nie akceptował niektórych wyjść, które nie zawierały znaku końca linii na końcu pliku. Program sprawdzający został poprawiony i wkrótce nastąpi ponowna ocena wszystkich zgłoszeń. Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zmienionych wyników zostanie podjęta przez Komitet Główny Olimpiady. Aktualizacja: Ponowna ocena zakończyła się.

> W wyniku reklamacji wykryliśmy, że program sprawdzający do zadania "Układ scalony" wciąż nie akceptował niektórych wyjść, które nie zawierały znaku końca linii na końcu pliku. Program sprawdzający został poprawiony i wkrótce nastąpi ponowna ocena wszystkich zgłoszeń. > > Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zmienionych wyników zostanie podjęta przez Komitet Główny Olimpiady. > > Aktualizacja: Ponowna ocena zakończyła się.

Układ scalony (ukl): Odp: Znak końca linii

Public message

> Gdy odpowiedzią jest "NIE" wypisanie "NIE" zamiast "NIE\n", dostaje WA. > Czy obie odpowiedzi nie powinny być akceptowane? To prawda. Obie odpowiedzi będą akceptowane. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Wkrótce podmienimy program sprawdzający, a wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie.

> > Gdy odpowiedzią jest "NIE" wypisanie "NIE" zamiast "NIE\n", dostaje WA. > > Czy obie odpowiedzi nie powinny być akceptowane? > > To prawda. Obie odpowiedzi będą akceptowane. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. > Wkrótce podmienimy program sprawdzający, a wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie.

Układ scalony (ukl): Odp: Przekroczenie limitu wyjścia

Public message

Z przyczyn technicznych, limit rozmiaru wyjścia dla każdego testu w każdym zadaniu wynosi 50 MB.

> Z przyczyn technicznych, limit rozmiaru wyjścia dla każdego testu w każdym zadaniu wynosi 50 MB.

Pisarze (pis): Odp: Wczytywanie plików

Public message

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w zadaniu "Pisarze" uruchamiany program NIE MA dostępu do plików z treściami książek. W szczególności próba czytania z pliku zakończy się błędem "Naruszenie zasad".

> Prosimy o zwrócenie uwagi, że w zadaniu "Pisarze" uruchamiany program NIE MA dostępu do plików z treściami książek. W szczególności próba czytania z pliku zakończy się błędem "Naruszenie zasad".