Pisarze (pis): Odp: Wczytywanie plików

Public message

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w zadaniu "Pisarze" uruchamiany program NIE MA dostępu do plików z treściami książek. W szczególności próba czytania z pliku zakończy się błędem "Naruszenie zasad".

> Prosimy o zwrócenie uwagi, że w zadaniu "Pisarze" uruchamiany program NIE MA dostępu do plików z treściami książek. W szczególności próba czytania z pliku zakończy się błędem "Naruszenie zasad".