Układ scalony (ukl): Odp: Przekroczenie limitu wyjścia

Public message

Z przyczyn technicznych, limit rozmiaru wyjścia dla każdego testu w każdym zadaniu wynosi 50 MB.

> Z przyczyn technicznych, limit rozmiaru wyjścia dla każdego testu w każdym zadaniu wynosi 50 MB.