Thread: std::random_device wykrzacza program.

Użycie std::random_device (odruchowo używane jako seed dla generatorów pseudolosowych) zdaje się powodować wyrzucenie signal 6 na sprawdzarce.
Nie jest to problem przy zadankach, ale chyba warto wspomnieć o tym w ustaleniach technicznych, razem z innymi 'nie rób'.
No, in light of the fact that that is not what std::random_device is intended for; it's intended to produce arbitrary numbers, not to be secure https://www.myloweslife.vip/