Thread: Rozproszone zadania na macu high sierra

po skompilowaniu przykladowego zadania dostaje przy probie uruchomienia:

failed MSpanList_Insert 0x225000 0x7f8b457f1d84 0x0
fatal error: MSpanList_Insert

runtime stack:
runtime.throw(0x1d618b)
/usr/local/go/src/runtime/panic.go:491 +0xad fp=0x7ffeefbfebc0 sp=0x7ffeefbfeb90
runtime.MSpanList_Insert(0x1f1c68, 0x225000)
/usr/local/go/src/runtime/mheap.c:692 +0x8f fp=0x7ffeefbfebe8 sp=0x7ffeefbfebc0
MHeap_FreeSpanLocked(0x1ee860, 0x225000, 0x100)
/usr/local/go/src/runtime/mheap.c:583 +0x163 fp=0x7ffeefbfec28 sp=0x7ffeefbfebe8
MHeap_Grow(0x1ee860, 0x8, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/mheap.c:420 +0x1a8 fp=0x7ffeefbfec68 sp=0x7ffeefbfec28
MHeap_AllocSpanLocked(0x1ee860, 0x1, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/mheap.c:298 +0x365 fp=0x7ffeefbfeca8 sp=0x7ffeefbfec68
mheap_alloc(0x1ee860, 0x1, 0x12, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/mheap.c:190 +0x121 fp=0x7ffeefbfecd0 sp=0x7ffeefbfeca8
runtime.MHeap_Alloc(0x1ee860, 0x1, 0x10000000012, 0x18929)
/usr/local/go/src/runtime/mheap.c:240 +0x66 fp=0x7ffeefbfed08 sp=0x7ffeefbfecd0
MCentral_Grow(0x1f65d8, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/mcentral.c:197 +0x8b fp=0x7ffeefbfed70 sp=0x7ffeefbfed08
runtime.MCentral_CacheSpan(0x1f65d8, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/mcentral.c:85 +0x167 fp=0x7ffeefbfeda8 sp=0x7ffeefbfed70
runtime.MCache_Refill(0x221000, 0x12, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/mcache.c:90 +0xa0 fp=0x7ffeefbfedd0 sp=0x7ffeefbfeda8
runtime.mcacheRefill_m()
/usr/local/go/src/runtime/malloc.c:368 +0x57 fp=0x7ffeefbfedf0 sp=0x7ffeefbfedd0
runtime.onM(0x172300)
/usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:273 +0x9a fp=0x7ffeefbfedf8 sp=0x7ffeefbfedf0
runtime.mallocgc(0x120, 0x12a680, 0x0, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/malloc.go:178 +0x849 fp=0x7ffeefbfeea8 sp=0x7ffeefbfedf8
runtime.newobject(0x12a680, 0x221000)
/usr/local/go/src/runtime/malloc.go:353 +0x49 fp=0x7ffeefbfeed0 sp=0x7ffeefbfeea8
runtime.newG(0x2fe8a)
/usr/local/go/src/runtime/proc.go:233 +0x2a fp=0x7ffeefbfeee8 sp=0x7ffeefbfeed0
allocg(0x1e15c0)
/usr/local/go/src/runtime/proc.c:925 +0x1f fp=0x7ffeefbfeef8 sp=0x7ffeefbfeee8
runtime.malg(0x8000, 0x1e1660)
/usr/local/go/src/runtime/proc.c:2106 +0x1f fp=0x7ffeefbfef28 sp=0x7ffeefbfeef8
runtime.mpreinit(0x1e1a20)
/usr/local/go/src/runtime/os_darwin.c:137 +0x27 fp=0x7ffeefbfef40 sp=0x7ffeefbfef28
mcommoninit(0x1e1a20)
/usr/local/go/src/runtime/proc.c:201 +0xc9 fp=0x7ffeefbfef68 sp=0x7ffeefbfef40
runtime.schedinit()
/usr/local/go/src/runtime/proc.c:138 +0x55 fp=0x7ffeefbfef90 sp=0x7ffeefbfef68
runtime.rt0_go(0x7ffeefbfefc8, 0x8, 0x7ffeefbfefc8, 0x0, 0x0, 0x8, 0x7ffeefbff200, 0x7ffeefbff240, 0x7ffeefbff244, 0x7ffeefbff246, ...)
/usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:95 +0x116 fp=0x7ffeefbfef98 sp=0x7ffeefbfef90

czy jest to znany problem?