Thread: Bảo hộ lao động Nam Trung

Công ty cổ phần bảo hộ lao động Nam Trung tiền thân là xưởng gia công hàng may mặc và xuất khẩu An Hưng. Năm 2005, xưởng trang bị dây chuyền dệt vải tiên tiến từ CHLB Đức và chuyển đổi thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và may mặc An Hưng.
Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng bảo hộ lao động hiện có trên thị trường. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, với số lượng lớn, luôn sẵn trong kho. Các sản phẩm chính mà Namtrung Safety đang cung cấp : Giày bảo hộ, mũ bảo hộ, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ….

Chi tiết tại : https://namtrungsafety.com/gioi-thieu