Thread: [MAG] hipoteza

Czy jest prawdą:
Odpowiedź jest 0 wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje prosta przecinająca wszystkie odcinki między dwoma wieżami tego samego maga? (pod przecinanie łapie się też przechodzenie przez jeden z końców, lub pokrywanie się)
Ktoś ma od ręki dowód/kontrprzykład?
Hipoteza nieprawdziwa. Rozważ sobie jakikolwiek trójkąt oraz trzech magów, gdzie dla każdego boku istnieje mag, którego wieże są ustawione tuż przy jego obu końcach.
Ok. Dzięki
I faced similar kind of issue last time, I am still searching for some proper solution


https://www.toysruscreditcard.us/
I'll be sure to keep an eye on this thread. Looking for the same issue. Bumped into your thread. Thanks for creating it. Looking forward for solution.
https://jcpenneyassociatekiosk.one/
I'll be sure to keep an eye on this thread. Looking for the same issue. Bumped into your thread. Thanks for creating it.
https://jcpassociatekiosk.info/
This article is really amazing.
https://www.onevanilla.onl/
This article is really amazing
https://walmartone.tech/