Thread: [MAG] hipoteza

Czy jest prawdą:
Odpowiedź jest 0 wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje prosta przecinająca wszystkie odcinki między dwoma wieżami tego samego maga? (pod przecinanie łapie się też przechodzenie przez jeden z końców, lub pokrywanie się)
Ktoś ma od ręki dowód/kontrprzykład?
Hipoteza nieprawdziwa. Rozważ sobie jakikolwiek trójkąt oraz trzech magów, gdzie dla każdego boku istnieje mag, którego wieże są ustawione tuż przy jego obu końcach.
Ok. Dzięki