Thread: Zadanie runda 6

Jakie jest prawdopodobieńswo, biorąc pod uwagę fakt, że większość zarejestrowanych osób podała imię i nazwisko, by wszystkie koszulki z rund wylosowały osoby przedstawiające się nickiem zamiast imieniem i nazwiskiem ;-)
ok. (k po 25) ÷ (1002 po 25)

Ksywki w ogłoszeniu pomagają uniknąć zawodu u imienników szczęśliwców, a pewnie i było łatwiej je przygotować.