Thread: Ustalenia techniczne dotyczące Pythona

Czytając ustalenia techiczne (https://potyczki.mimuw.edu.pl/przepisy/techniczne/) zrozumiałem, że jedynym dopuszczalnym importem w Pythonie będzie numpy. Zarówno tu na forum, jak i w opublikowanych rozwiązaniach widzę, że pojawiły się importy math czy fractions. Zakładamy, że to jest 'STL' dla Pythona? Może warto to doprecyzować, zakładając że Python jeszcze się na Potyczkach pojawi.
No tak, math/fractions/sys/typing/etc, to wszystko jest wbudowane, więc jest odpowiednikiem STLa; numpy jest external. Ale nie zaszkodziłoby doprecyzować.