Solutions

Problem Contestant Score Operations
Wieczór gier [C] (wie) Claris Claris 10 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Wiktor Cupiał 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Wiktor Cupiał 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Wiktor Cupiał 10 solution
Podwyżki [B] (pod) Wiktor Cupiał 10 solution
Drybling Bajtessiego [B] (baj) Wiktor Cupiał 1 solution
Fotografia [C] (fot) Wiktor Cupiał 10 solution
Łamigłówka [C] (lam) Wiktor Cupiał 3 solution
Walizki [C] (wal) Wiktor Cupiał 10 solution
Wieczór gier [C] (wie) Wiktor Cupiał 5 solution
A+B (apb) Maciej Curulak 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Maciej Curulak 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Tymon Ćwiszewski 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Tymon Ćwiszewski 10 solution
Łamigłówka [C] (lam) Tymon Ćwiszewski 4 solution
Walizki [C] (wal) Tymon Ćwiszewski 2 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Mikołaj Cybulski 0 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Mikołaj Cybulski 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Mikołaj Cybulski 10 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Arkadiusz Czajka 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Arkadiusz Czajka 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Arkadiusz Czajka 10 solution
Podwyżki [B] (pod) Arkadiusz Czajka 10 solution
Fotografia [C] (fot) Arkadiusz Czajka 10 solution
Łamigłówka [C] (lam) Arkadiusz Czajka 4 solution
Chodzenie po linie [B] (lin) Arkadiusz Czajka 2 solution
Walizki [C] (wal) Arkadiusz Czajka 2 solution
A+B (apb) heurezjusz 10 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) heurezjusz 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) heurezjusz 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) heurezjusz 10 solution
Podwyżki [B] (pod) heurezjusz 6 solution
Fotografia [C] (fot) heurezjusz 10 solution
Łamigłówka [C] (lam) heurezjusz 4 solution
A+B (apb) Igor Czaplicki 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Igor Czaplicki 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Igor Czaplicki 0 solution
A+B (apb) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Palindrom (pal) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Podwyżki [B] (pod) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Wersja dla profesjonalistów [A] (wdp) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Drybling Bajtessiego [B] (baj) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Fotografia [C] (fot) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Mędrcy [A] (med) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Łamigłówka [C] (lam) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Miny [A] (min) Arkadiusz Czarkowski 3 solution
Płótno [B] (plo) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Bakterie [A] (bak) Arkadiusz Czarkowski 1 solution
Drzewa rozpinające [A] (drz) Arkadiusz Czarkowski 3 solution
Chodzenie po linie [B] (lin) Arkadiusz Czarkowski 2 solution
Nawiasowe podziały [B] (naw) Arkadiusz Czarkowski 4 solution
Walizki [C] (wal) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Wieczór gier [C] (wie) Arkadiusz Czarkowski 10 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Podwyżki [B] (pod) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Wersja dla profesjonalistów [A] (wdp) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Drybling Bajtessiego [B] (baj) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Fotografia [C] (fot) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Mędrcy [A] (med) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Łamigłówka [C] (lam) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Miny [A] (min) Bartłomiej Czarkowski 1 solution
Płótno [B] (plo) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Bakterie [A] (bak) Bartłomiej Czarkowski 2 solution
Drzewa rozpinające [A] (drz) Bartłomiej Czarkowski 3 solution
Chodzenie po linie [B] (lin) Bartłomiej Czarkowski 4 solution
Nawiasowe podziały [B] (naw) Bartłomiej Czarkowski 4 solution
Walizki [C] (wal) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
Wieczór gier [C] (wie) Bartłomiej Czarkowski 10 solution
A+B (apb) Stanisław Czech 10 solution
Palindrom (pal) Stanisław Czech 1 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Stanisław Czech 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Stanisław Czech 10 solution
Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) Stanisław Czech 10 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Stanisław Czech 10 solution
Podwyżki [B] (pod) Stanisław Czech 2 solution
Wersja dla profesjonalistów [A] (wdp) Stanisław Czech 10 solution
Drybling Bajtessiego [B] (baj) Stanisław Czech 5 solution
Fotografia [C] (fot) Stanisław Czech 10 solution
Mędrcy [A] (med) Stanisław Czech 0 solution
Łamigłówka [C] (lam) Stanisław Czech 10 solution
Miny [A] (min) Stanisław Czech 0 solution
Płótno [B] (plo) Stanisław Czech 3 solution
Chodzenie po linie [B] (lin) Stanisław Czech 2 solution
Nawiasowe podziały [B] (naw) Stanisław Czech 2 solution
Walizki [C] (wal) Stanisław Czech 10 solution
Wieczór gier [C] (wie) Stanisław Czech 2 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Paweł Czerwiński 10 solution
Liczenie punktów [C] (pun) Paweł Czerwiński 10 solution
Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) Paweł Czerwiński 7 solution
Muzyka pop 2 [C] (muz) Paweł Czerwiński 10 solution
Podwyżki [B] (pod) Paweł Czerwiński 9 solution
Fotografia [C] (fot) Paweł Czerwiński 0 solution
Ornitolog 2 [B] (orn) Cezary Czubala 10 solution