Problems

Name Submissions limit Score
bad Badania naukowe 100
baj Bajtocja 100
bor Bajtman i Okrągły Robin 100
cie Cięcie 100
fil Filozofia 100
ilo Iloczyn wektorowy 100
ksi Książki 100
lam Lampy 100
ofe Oferty 100
pai Paint 100
pud Pudełka 100
sad Stumilowy sad 100
str Strzały 100
tas Tasowanie 100
tur Turniej rycerski 100
wie Wielokąty 1000
wsz Wszystkie cykle przechodzą przez Bajtocję 100
xor OR-XOR 100
zas Zasięg 100
zhb Związek Harcerstwa Bajtockiego 100
zoo Ogród zoologiczny 100