Thread: Ilość rodzajów zabawek przedszkolanki

Czy możemy założyć, że przedszkolanka ma zawsze wystarczają ilość rodzajów zabawek, aby rozdać je na co najmniej jeden sposób?
Nie ma tego w treści, więc założyłbym, że odpowiedź brzmi „nie”.