Thread: Liczba calkowita spoza zakresu [20 punktow]

Ma ktoś podobny komunikat i/lub wie co on oznacza?
Miałem ten sam komunikat. Prawdopodobnie Twój program wypisuje jakąś liczbę niezgodną z zakresem. Możesz sprawdzić, czy liczby mieszczą się w zakresie. Najlepiej chyba użyć Uruchomienie Próbne