Thread: Dlaczego 2ocen NIE zamiast TAK?

W UKL w testach jest ten test:
"2ocen: n = 1, m = 10, k = 10"
I odpowiedź do tego:
"2ocen Bledny pierwszy wiersz (wczytano TAK zamiast NIE)"

Dlaczego w tym przypadku na wyjściu ma być NIE (tak twierdzi odpowiedź ze zgłoszenia), kiedy mamy 9 połączeń od lewej (1,1) do prawej (1,10), a wiadomo że 9 mieści się w k=10


"Wizualizacja" (na tyle na ile mogę ją przedstawić w takim formatowniu)
.... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.... ________________
1 | 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
musi mieć najdłuższą ścieżkę równą DOKŁADNIE k.