Thread: Testy

Trzy teściki nieco wyszukane do zadanka.
https://drive.google.com/file/d/1vsgqfpzMBuia72DYow8_C_jR1feFfeZe/view?usp=sharing
Ktoś potwierdzi, w szczególności drugi test?
Potwierdzam wszystkie 3
Potwierdzam również
Potwierdzam wszystkie.
Potwierdzam poprawność przykładowych wyjść, ale nie potwierdzam poprawności wyjść, ponieważ nie wyczerpują wszystkich poprawnych odpowiedzi.
Potwierdzam