Thread: Najdłuższa ścieżka

Witam, chciałbym odnieść się do fragmentu treści zadania brzmiącego:
"Z uwagi na skomplikowane zależności elektryczne, sieć połączeń musi spełniać dodatkową własność: najdłuższa ścieżka (łącząca pewne dwie kości) musi składać się z dokładnie k połączeń."
Chcę się upewnić, czy najdłuższa ścieżka rozumiana jest jako jedyna, której długość jest równa parametrowi k, czy też mogą wystąpić dwie bądź więcej takich ścieżek, których długości są równe k?
Może wystąpić kilka ścieżek o długości k.