Thread: C++ pytanie techniczne

Czy dozwolone jest używanie using namespace std; ?
Tak
Czy trzeba koniecznie zamieszczać:
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
Nie trzeba, ale można i, zgodnie ze "Wskazówkami dla uczestników", jest to zalecane, jeżeli korzystasz ze strumieni, a nie chcesz tracić punktów przez nieefektywne operacje wejścia/wyjścia.