Thread: NWW Pytania

Jeśli chodzi o liczbę 1000000 to posiada ona przedział <4;5>
Więc dlaczego w odpowiedzi napisane jest NIE
Być może nie zrozumiałem czegoś z treści zadania
Czym jest cyfra 1000000?


Edit: dlaczego ktoś to zgłosił? xD
W treści zadania jest wspomniane, że NWW przedziału ma być równe liczbie M. W przypadku <4,5> NWW jest równe 20
Rozumiem;
Czy da się jakoś zasymulować warunki testowe? Na komputerze test4 wykonuje sie w 10s, przy zgłoszeniu przekracza limit czasu (15s)