Thread: Błąd danych wyjściowych

(Pomyłka)
NWW liczb 1 i 2 jest równe 2, a nie 8.