Thread: pliki z danymi

Czy podczas testów w zadaniu pisarze program ma dostęp do plików txt z całym tekstem?
Obawiam się, że nie :c
Nie ma. W ustaleniach technicznych jest napisane, że programy nie mogą otwierać plików