Thread: Częściowa punktacja

W jaki sposób uzyskać część punktów za zadanie. Mój program w wyznaczonym czasie potrafił rozwiązać tylko 2 z 4 podzadań.
Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymuje komunikat "Wstępne sprawdzenie: błąd" a we sprawozdaniu "Przekroczenie limitu czasu". Czy za takie rozwiązanie powinienem otrzymać część punktów?