Thread: Różna ilość zer wiodących.

Czy liczby A,B mogą mieć różną liczbę zer wiodących?
Mogą mieć. Jedyny warunek jest taki, że muszą mieć tę samą długość i A >= B.