Solutions

Problem Contestant Score Operations
Jedynki [B] (jed) pmz 10 solution
Ciepło-zimno [B] (cie) pmz 1 solution
Tasowanie [B] (tas) Jakub Żuralski 10 solution
Jedynki [B] (jed) Jakub Żuralski 10 solution
Ciepło-zimno [B] (cie) Jakub Żuralski 10 solution
Krążki 2 [B] (kra) Jakub Żuralski 0 solution
Szeregowanie zadań [B] (sze) Jakub Żuralski 0 solution
Gra w karty [A] (kar) forfiter 10 solution
Tasowanie [B] (tas) forfiter 10 solution
Jedynki [B] (jed) forfiter 10 solution
Reorganizacja [A] (reo) forfiter 10 solution
Ciepło-zimno [B] (cie) forfiter 10 solution
Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) forfiter 2 solution
Krążki 2 [B] (kra) forfiter 10 solution
CNF-SAT [B] (cnf) forfiter 9 solution
Bilard Hilberta [A] (hil) forfiter 0 solution
Szeregowanie zadań [B] (sze) forfiter 10 solution
Słowo (slo) msialk 0 solution
Tasowanie [B] (tas) msialk 10 solution
Jedynki [B] (jed) msialk 10 solution
Ciepło-zimno [B] (cie) msialk 3 solution
Krążki 2 [B] (kra) msialk 2 solution
CNF-SAT [B] (cnf) msialk 1 solution
Szeregowanie zadań [B] (sze) msialk 0 solution
Tasowanie [B] (tas) Adam Zydroń 10 solution
Jedynki [B] (jed) Adam Zydroń 10 solution
Ciepło-zimno [B] (cie) Adam Zydroń 10 solution
Krążki 2 [B] (kra) Adam Zydroń 4 solution
Szeregowanie zadań [B] (sze) Adam Zydroń 10 solution
Słowo (slo) Kamil Żyła 0 solution
Kanapka (kan) Kamil Żyła 3 solution
Tasowanie [B] (tas) poludnie 10 solution
Jedynki [B] (jed) poludnie 10 solution
Ciepło-zimno [B] (cie) poludnie 2 solution
Krążki 2 [B] (kra) poludnie 0 solution
Szeregowanie zadań [B] (sze) poludnie 0 solution